Nivelrikko

Nivelrikko on yleisin nivelsairaus niin Suomessa kuin muuallakin. Ikääntyminen nostaa sairauden todennäköisyyttä. Yli 70-vuotiaista suomalaisista jopa 75 prosentilla voidaan todeta nivelrikko. Iän lisäksi perintötekijät, raskas fyysinen työ, ylipaino tai aiemmat niveleen kohdistuneet vammat altistavat nivelrikolle.

Nivelrikkokivut kehittyvät pikkuhiljaa. Ensimmäinen oire voi olla kovan rasituksen jälkeinen särky. Myös yhtäkkiset pysähdykset ja kiertoliikkeet voivat aiheuttaa kipua. Nivel voi myös turpoilla rasituksen jälkeen. Aamuisin nivelet voivat olla jäykkiä ja liikkeelle lähteminen on vaivalloista. Polven nivelrikossa oireet ovat tyypillisesti paikallisia. Lonkkanivelrikko saattaa säteillä kipua laajemmalle alueelle. Nivelrikon edetessä nivelen liikerata rajoittuu, nivelestä voi kuulua rutinoita ja nivel tuntuu jäykemmältä. Vähitellen nivel saattaa oireilla myös levossa. Oireet ja eteneminen ovat kuitenkin yksilöllisiä.

Nivelrikon kivun syy on osin arvoitus, koska luussa ja rustossa ei ole (vapaita) kipua aistivia hermopäätteitä. Kipu tulleekin todennäköisimmin nivelkalvosta, luukalvosta tai niveltä ympäröivistä rakenteista. Nivelkalvo voi esimerkiksi aistia venytystä, jos kulunut nivel nesteilee tavallista enemmän. Nivelrikon luumuutokset voivat puolestaan aiheuttaa luupainetta.

Nivelten kuluminen liittyy elimistön iän myötä heikkenevään kykyyn korjata erilaisia vaurioita. Nivelen voitelu- ja kitkaominaisuuksien heikentyessä rustoväli kaventuu, ruston pintaan syntyy halkeamia ja lopulta alueita, joista rusto puuttuu kokoaan. Nivelen reuna-alueille muodostuu luupiikkejä ja ruston alainen luu paksuuntuu. Rustokudoksen uusiutumisen mekanismia ei vielä kunnolla tunneta.

Lähteet:
Lumio J. Niveltulehdus (artriitti). Lääkärikirja Duodecim, 25.3.2013. www.terveyskirjasto.fi, haettu 16.6.2013.
Mustajoki P. Nivelvaivat. Lääkärikirja Duodecim. 17.12.2012. www.terveyskirjasto.fi, haettu 15.6.2013.
http://www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen/reumataudit/reaktiivinen-niveltulehdus/. Haettu 2.8.2013.