Entsyymit osana elimistön reaktioita

Entsyymit ovat aineita, jotka toimivat katalyytteina eli osallistuvat kemiallisiin reaktioihin elimistössä nopeuttaen niitä. Eri entsyymit toimivat katalyytteina eri reaktioissa. Keho tuottaa niitä luonnostaan, ja ne ovatkin tärkeitä elimistön toiminnoille. Elimistö tuottaa entsyymejä erityisesti haimassa.

Elimistössä entsyymeitä on monia erilaisia, ja kukin pilkkoo eri aineita ruuassa. Nimi viittaa yleensä siihen, mitä ainetta tai sidosta kyseinen entsyymi pilkkoo: lipaasi pilkkoo rasvoja, proteaasi proteiineja ja alfa-galaktosidaasi galakto-oligosakkarideja.

Entsyymit itsessään ovat yleensä proteiineja. Ne eivät muutu katalysoimissaan reaktioissa vaan pysyvät ennallaan

Entsyymeillä omat aktiivisuusyksiköt

Entsyymien määrien mittaamiseen ei käytetä yleisiä yksiköitä, kuten gramma tai litra, vaan niiden määrälle on olemassa erilaiset yksiköt. Yleisesti voidaan sanoa, että nämä yksiköt kuvaavat entsyymien aktiivisuutta.

Entsyymin yksikkö on U, joka tarkoittaa μmol/min eli viittaa siihen määrään mikromooleja, jonka entsyymi katalysoi minuutissa.

Kullekin entsyymille on oma aktiivisuusyksikkö, joka perustuu Food Chemical Codexiin (FCC). Esimerkiksi alfa-amylaasin aktiivisuusyksikkö on DU (dextrinizing unit), sellulaasin CU (cellulase unit) ja lipaasin FIP (Fédération Internationale Pharmaceutique Unit).

Laktaasin aktiivisuusyksikköjä ovat puolestaan ALU (acid lactase unit), FCC ja FCCU; kaikki kolme yksikköä tarkoittavat samaa asiaa.

Koska entsyymejä on paljon, myös yksikköjä on monta. On olemassa myös muita kuin FCC:n mukaisia yksiköitä, mikä vaikeuttaa entsyymien aktiivisuuden vertailua. Muun muassa USP, SAP, LU ja FCCLU ovat entsyymiyksiköitä, joiden määrä ei ole suoraan verrannollinen FCC:n yksiköihin.

Ruuansulatusentsyymit toimivat erilaisissa olosuhteissa

Entsyymiaktiivisuuteen vaikuttaa se, millaisissa olosuhteissa entsyymi toimii. Esimerkiksi sopiva happamuus (pH), lämpötila ja suolapitoisuus edistävät entsyymien toimintaa. Epäedullisissa olosuhteissa ne menettävät aktiivisuutensa.

Ruuansulatuskanavan eri osissa on keskenään erilaiset olosuhteet, ja entsyymit toimivat eri osissa ruuansulatusta.

Laktaasientsyymin toiminta

Yksi elimistön entsyymeistä on laktaasi. Sen tehtävänä on pilkkoa laktoosia eli maitosokeria glukoosiksi ja galaktoosiksi. Keho tuottaa laktaasientsyymiä tähän tarkoitukseen.

Kuitenkin osalla ihmisistä laktaasin aktiivisuus elimistössä on normaalia vähäisempää eikä laktoosi pilkkoudu normaalisti.

Laktaasia esiintyy ohutsuolessa suolinukan pinnalla.

Entsyymivalmiste pilkkoo ravinnon hiilihydraatteja, rasvaa ja proteiineja

Nolact-ravintolisän sisältämä laktaasientsyymi parantaa laktoosin pilkkoutumista henkilöillä, joilla on laktoosin pilkkoutumiseen liittyviä vaikeuksia. Nolact-kapseli otetaan laktoosipitoisen aterian yhteydessä.

Laktaasikapselin voi myös avata ja sisällön sekoittaa ruokaan.

Yksi kapseli sisältää 5000 FCC-yksikköä laktaasientsyymiä. Laktoosinsietokyky vaihtelee, ja laktaasin käytöstä ruokavaliossa kannattaa pyytää neuvoja terveydenhuollon henkilökunnalta.

Nolact Plus -tablettimuotoinen ravintolisä sisältää seitsemää erilaista ruuansulatusentsyymiä. Valmisteeseen on valittu entsyymejä, jotka pilkkovat muun muassa papujen ja linssien sisältämiä galakto-oligosakkarideja sekä viljojen gluteenia. On tärkeää huomata, että tuote ei kuitenkaan korvaa keliakiaa sairastavan gluteenitonta ruokavaliota.

Nolact Plus -ravintolisä sisältää seuraavia entsyymejä:

  • prolyylioligopeptidaasi, joka pilkkoo gluteenia
  • laktaasi, joka pilkkoo laktoosia
  • alfagalaktosidaasi, joka pilkkoo galakto-oligosakkarideja
  • amylaasi, joka pilkkoo tärkkelystä
  • lipaasi, joka pilkkoo rasvoja
  • proteaasi, joka pilkkoo proteiineja
  • sellulaasi, joka pilkkoo selluloosaa

Tuotteet otetaan aterian yhteydessä.

Teksti: Tiina Carlsson

Lähteet:
Aro A ym. Ravitsemustiede. Ruoansulatuskanavan erityistoiminta. 2007
Biomol. Guide to Enzyme Unit Definitions and Assay Design. 2019