Orionin Burana on jälleen valittu Suomen luotetuimmaksi särkylääkemerkiksi ja Multivita Suomen luotetuimmaksi vitamiinivalmistemerkiksi. Tulokset ovat Valittujen Palojen vuosittain tehtävästä Luotetuin Merkki -tutkimuksesta, joka toteutettiin nyt yhdeksännentoista kerran.

Suomalaisten luottamus palkittuihin merkkeihin on vahvaa ja tasaista. Multivita voitti oman sarjansa nyt kolmatta vuotta peräkkäin, ja Burana on ollut kärjessä vakaasti: voitto oli jo yhdeksästoista.

Varsinkin miehet luottavat Buranaan, lapsiperheet Multivitaan

Burana sai peräti 45 prosenttia kategoriansa maininnoista. Eroa toiseksi tulleeseen merkkiin oli 19 prosenttiyksikköä. Erityisesti miehet luottavat Buranaan, sillä heistä yli puolet nimesi merkin mielestään luotettavimmaksi särkylääkemerkiksi. Ikäryhmittäin luottamus oli tasaista.

Multivita sai omassa kategoriassaan 14 prosenttia maininnoista. Erityisesti lapsitaloudet luottavat Multivitaan: 27 prosenttia talouksista, joissa on alle 16-vuotiaita lapsia, nimesi merkin luotetuimmaksi. Luottamus Multivitaan korostui jonkin verran myös naisten ja alle 50-vuotiaiden vastaajien joukossa.

Liki 90 prosenttia arvostaa kotimaisuutta luotettavuustekijänä

Vastaajat ovat nimenneet ensin merkin, jota he pitävät luotettavimpana kysytyssä kategoriassa. Sen jälkeen he ovat arvioineet viiden ominaisuuden – laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen – sopimista tähän merkkiin.

Kaikkiaan vastaajat osasivat nimetä 38 särkylääkebrändiä ja 111 vitamiinivalmistebrändiä.

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä tekijöitä he yleensä pitävät tärkeinä luottamuksen rakentumisessa. 93 prosenttia piti osaavaa henkilökuntaa/hyvää asiakaspalvelua erittäin tai melko tärkeänä, ja toiseksi nousi kotimaisuus 88 prosentilla. Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja vastuun kantaminen ympäristöasioissa nousivat myös kärkisijoille luottamuksen rakentumisessa.

Tutkimus toteutettiin syys–lokakuussa 2018 nettikyselynä. Vastaajia oli 2 040. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.