Devitol D 20 Ml

Devitol

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

D-vitamiini on tärkeä luuston kehityksen kannalta. Vitamiinin puute aiheuttaa lapsille riisitaudin ja aikuisille luuston haurastumisen. Suurin osa vitamiinista valmistuu ihossa auringon ultraviolettisäteilyn ansiosta, mutta talvisaikaan on D-vitamiinilisä tarpeen isommillekin.

Devitol D 20 Ml

Devitol tipat sisältävät vauvan päivittäin tarvitseman D-vitamiinin. Tipat sopivat kaksiviikkoisesta kaksivuotiaille lapsille ympärivuotisesti. Tummaihoisille lapsille suositellaan D-vitamiinilisää 5-vuotiaaksi asti. Devitolissa D-vitamiini on puhtaassa soijaöljypohjassa, eivätkä tipat sisällä mitään lisäaineita.

KÄYTTÖAIHEET:
D-vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon

SÄILYTYS:
2-8°C, avattuna jääkaapissa

PAKKAUKSET:
Devitol 20 ml

Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8-22.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Devitol 2240 IU/ml tipat, liuos

ergokalsiferoli eli D2-vitamiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Devitol on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Devitol-tippoja
3. Miten Devitol-tippoja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Devitol-tippojen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Devitol on ja mihin sitä käytetään
Devitol on vitamiinivalmiste, joka on tarkoitettu D-vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon lapsille ja aikuisille.

D-vitamiinia tarvitaan elimistön kalsium- ja fosfaattitasapainon ylläpitämiseen. D-vitamiinin puutteesta johtuva kalsiumin ja fosfaatin tasapainon häiriö voi aiheuttaa lapsilla riisitautia ja aikuisilla luiden haurastumista.

Suositeltava päivittäinen lisätarve ruuasta saatavan D-vitamiinin lisäksi on alle 2-vuotiailla, yli 2 viikon ikäisillä lapsilla, aikuisilla sekä raskauden ja imetyksen aikana 10 mikrog päivässä, 2–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla 7,5 mikrog päivässä ja yli 75-vuotiailla 20 mikrog päivässä.

D-vitamiini on oleellinen lapsen luuston normaalin kehityksen kannalta. Imeväisikäisen lapsen ravinto ei yleensä sisällä riittävästi D-vitamiinia, eikä kesäinen auringonvaloaltistus turvaa riittävää D-vitamiinivarastoa pimeän talven yli. Imeväisikäiset ja pikkulapset sekä vanhukset ja vegaanit ovat D-vitamiinipuutoksen riskiryhmiä. Myös kasvuikäisten lasten D-vitamiinin saannista on huolehdittava. Raskaana oleville ja imettäville äideille D-vitamiinilisää suositellaan ympäri vuoden.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Devitol-tippoja
Älä ota Devitol-tippoja

- jos olet allerginen D-vitamiinille, maapähkinöille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on todettu liian korkea kalsiumpitoisuus veressä (hyperkalsemia) tai D-vitamiinimyrkytys.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Devitol-tippoja.

- jos käytät samanaikaisesti muita D-vitamiinia sisältäviä valmisteita, kuten kalanmaksaöljyä tai -kapseleita (D-vitamiinin yliannostusvaara)
- jos käytät säännöllisesti runsaasti D-vitaminoituja elintarvikkeita, kuten esim. maitovalmisteita, joissa on D-vitamiinia 2 mikrog/100 ml (D-vitamiinin yliannostuksen vaara)
- jos sinulla on sarkoidoosi
- jos sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta
- jos olet dialyysihoidossa
- jos sinulla on samanaikaisesti jokin sydän- tai nesteenpoistolääkitys
- jos sinulla on valtimoiden kovettumatauti
- jos sinulla on munuaiskiviä.

Muut lääkevalmisteet ja Devitol
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tällaisia lääkeaineita ovat:
- tiatsididiureetit (nesteenpoistolääkkeet), jotka lisäävät riskiä liian runsaaseen veren kalsiumpitoisuuteen
- sydänglykosidit, kuten digoksiini eli digitalis (sydämen rytmihäiriö- ja vajaatoimintalääkkeitä)
- kolesterolilääkkeet (kolestipoli ja kolestyramiini), jotka saattavat vähentää D-vitamiinin imeytymistä. Yhteisvaikutus on vältettävissä annostelemalla näitä kolesterolilääkkeitä eri aikaan päivästä kuin Devitol-tippoja (usean tunnin väli)
- orlistaatti (lihavuuden hoitoon käytettävä lääke)
- monet epilepsialääkkeet, barbituraatit sekä tuberkuloosilääke rifampisiini, jotka voivat lisätä D-vitamiinin päivittäistä tarvetta.

Raskaus ja imetys
Devitol-tippoja voi käyttää ohjeen mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana. Niiden käyttöä suositellaan ympäri vuoden.

On kuitenkin otettava huomioon, että kalsium ja D-vitamiini erittyvät rintamaitoon. Raskauden ja imetyksen aikainen D-vitamiinin jatkuva yliannostelu voi aiheuttaa vakavia haittoja lapselle.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Devitol-tipoilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Devitol sisältää soijaöljyä
Tämä lääke sisältää soijaöljyä. Jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle, älä ota tätä lääkevalmistetta.

3. Miten Devitol-tippoja otetaan
Ota tätä lääkettä juuri siten, kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Poista korkin kaulus pullosta ennen käyttöä. Annostele tipat aina puhtaaseen lusikkaan. Vältä koskemasta pullon kärjellä ruokaan tai suuhun.

Yksi millilitra on noin 28 tippaa. Yksi tippa sisältää 2 mikrog (= 80 IU) ja 5 tippaa 10 mikrog (= 400 IU) D2-vitamiinia.

Aikuiset
- Suositeltu annos on 5 tippaa (= 10 mikrog) vuorokaudessa lokakuun alusta maaliskuun loppuun.
- Raskaana oleville ja imettäville naisille suositeltu annos on 5 tippaa (= 10 mikrog) vuorokaudessa ympäri vuoden.
- Yli 75-vuotiaille suositeltu annos on 10 tippaa (= 20 mikrog) vuorokaudessa ympärivuotisesti. Pienempi annos 5 tippaa (= 10 mikrog) D-vitamiinilisää voi riittää, jos käyttää säännöllisesti ja paljon D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa.

Riisitaudin hoitoon
- Lääkärin ohjeen mukaan.

Käyttö lapsille ja nuorille
Alle 2-vuotiaat lapset
- Suositeltu annos on kahden viikon iästä lähtien 5 tippaa (= 10 mikrog) vuorokaudessa ympäri vuoden riippumatta siitä, saako lapsi rintamaitoa, äidinmaidonkorviketta, lasten erityisvalmistetta ja/tai vitaminoitua lastenvelliä/puuroa tai muuta D-vitaminoitua maitoa.

2–17-vuotiaat lapset ja nuoret
- Suositeltu annos on 4 tippaa (= 7,5 mikrog) vuorokaudessa ympäri vuoden.

Jos otat enemmän Devitol-tippoja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Alle 20 millilitran yliannos Devitol-tippoja ei edellytä erityisiä toimenpiteitä, jos mitään oireita ei ilmene. Valmisteen käyttö tulee kuitenkin lopettaa nautittua määrää vastaavaksi ajaksi ja nestettä tulee nauttia runsaasti. Yli 20 millilitran yliannostuksen yhteydessä tulee välittömästi ottaa yhteys lääkäriin.

Päivittäisten suositusannosten jatkuva ylittäminen voi johtaa D-vitamiinimyrkytykseen ja veren liialliseen kalsiumpitoisuuteen. Pitkäaikaisen D-vitamiinin liikakäytön seurauksena kalsiumia kertyy elimistöön, mistä voi seurata monien elinten kalkkiutumista. Veren liiallisen kalsiumpitoisuuden ensioireita ovat ruokahaluttomuus (anoreksia), väsymys, pahoinvointi, oksentelu, ummetus, ripuli, runsasvirtsaisuus, tihentynyt virtsaamistarve yöllä, hikoilu, päänsärky, jano, uneliaisuus ja huimaus.

Jos unohdat ottaa Devitol-tippoja
Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos normaalina ajankohtana ja palaa sen jälkeen ohjeen mukaiseen annostukseen. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ohjeen mukaisia annoksia käytettäessä haittavaikutuksia ei esiinny. Haittavaikutukset johtuvat yleensä jatkuvasta päivittäisten annosten ylittämisestä, mikä voi johtaa D-vitamiinimyrkytykseen. Oireet on lueteltu kohdassa 3 "Jos otat enemmän Devitol-tippoja kuin sinun pitäisi".

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Devitol-tippojen säilyttäminen
Säilytä jääkaapissa (2–8 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän Käyt. viim. jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
Mitä Devitol sisältää

- Vaikuttava aine on ergokalsiferoli eli D2-vitamiini, jota on 2240 IU (= kansainvälistä yksikköä) millilitrassa liuosta.
- Muu aine on puhdistettu soijaöljy (920 mg/ml). Tipat eivät sisällä säilöntäaineita.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Kirkas, keltainen öljymäinen liuos.

20 ml

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi
5.12.2014