Para-Caps 500 mg 30 kaps

Para-Caps

Itsehoitolääke on lääkevalmiste, jota voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä. Itsehoitolääkkeitä käytetään yleensä silloin, kun oireet ovat lievät, tilapäiset ja selkeät, eivätkä tarvitse lääkärin arviota.

Para-Caps 500 mg on lääke tilapäiseen särkyyn ja kuumeeseen, kuten influenssaan, vilustumiseen, päänsärkyyn, hermo- ja lihassärkyyn, hammassärkyyn ja kuukautiskipuihin. Se sopii yli 25 kg painaville lapsille. Kapselit otetaan runsaan nestemäärän kera (esim. lasillinen vettä) pystyasennossa. Kapselia ei saa pureskella. Ei saa käyttää yhdessä muiden parasetamolia sisältävien valmisteiden kanssa. Pakkauskoot: 10 ja 30 kapselia.

 

 

Para-Caps 500 mg 30 kaps

Tuoteteksti

Para-Caps 500mg vaikuttava aine parasetamoli, on kuumetta alentava kipulääke. Sitä käytetään kuume- ja kiputilojen oireenmukaiseen hoitoon. Yli 25 kg painaville lapsille yksi kapseli (500 mg) 1–3 kertaa päivässä. Korkeintaan 3 kapselia (1 500 mg) vuorokaudessa.

Aikuiset ja yli 16-vuotiaat nuoret (yli 50 kg) suositeltu annos on 1-2 kapselia (500mg - 1000 mg) suun kautta tarvittaessa 1-3 kertaa päivässä.  Korkeintaan 6 kapselia (3 000 mg) vuorokaudessa.

 

 

Hyötyteksti

Para-Caps 500 mg tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine parasetamoli.

Varmista lääkkeen sopivuus apteekissa, jos käytät muuta lääkitystä tai sinulla on

maksan tai munuaisten vajaatoiminta. 1–2 kapselia korkeintaan 1–3 kertaa vuorokaudessa.

Jatkuvaan käyttöön vain lääkärin määräyksellä. Noudata annosohjetta ja

tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot: 10 ja 30 kapselia.

Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8-22.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Para‑Caps 500 mg pehmeät kapselit

parasetamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee käytettyäsi tätä lääkettä.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Para‑Caps 500 mg kapselit ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Para‑Caps 500 mg kapseleita

3. Miten Para‑Caps 500 mg kapseleita otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Para‑Caps 500 mg kapseleiden säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Para‑Caps 500 mg kapselit ovat ja mihin niitä käytetään

Para‑Caps 500 mg kapseleita käytetään tilapäisten särky‑ ja kuumetilojen kuten influenssan, vilustumisen, päänsäryn, hermo‑ ja lihassäryn, hammassäryn ja kuukautiskipujen hoitoon. Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muiden särkytilojen hoitoon. Vaikuttava aine on parasetamoli joka on kipulääke ja joka myös laskee kehosi lämpötilaa, jos sinulla on kuumetta.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi käytettyäsi tätä lääkettä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Para‑Caps 500 mg kapseleita

Älä ota Para‑Caps 500 mg kapseleita

 • jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on todettu maksan ja/tai munuaisten toiminnan häiriöitä
 • jos sinulla on synnynnäinen fruktoosi‑intoleranssi
 • jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle (Para‑Caps saattaa sisältää soijalesitiinijäämiä).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Para‑Caps 500 mg kapseleita:

 • Jos sinulla on maksa‑ tai munuaissairaus tai alkoholinkäytön ongelmia. Älä ota Para‑Caps 500 mg kapseleita ja alkoholia samanaikaisesti. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos otat liian paljon tätä lääkettä, vaikka vointisi olisi hyvä. Liian suuri annos parasetamolia voi aiheuttaa viivästyneen ja vakavan maksavaurion. Pitkäaikainen käyttö aiheuttaa myös munuaisvaurioiden riskin.
 • Jos otat muita parasetamolivalmisteita.
 • Jos otat maksan toimintaa heikentäviä lääkeaineita (ks. Muut lääkevalmisteet ja Para‑Caps 500 mg kapselit).
 • Jos otat verenohennuslääkkeitä (ks. Muut lääkevalmisteet ja Para‑Caps 500 mg kapselit).
 • Jos sinulla on anoreksia (laihuushäiriö), ravitsemushäiriö tai verenmyrkytyksen kaltainen tila. Tällöin elimistöösi saattaa kertyä liikaa happoa (metabolinen asidoosi).
 • Jos sinulla on ollut kuumetta yli 4 päivää tai sinulle on ilmaantunut jokin muu infektio.

Mahdollisesti hengenvaarallisia ihoreaktioita on raportoitu parasetamolia sisältävien valmisteiden käytön yhteydessä. Jos sinulle kehittyy pahenevaa ihottumaa, johon voi liittyä rakkuloita tai limakalvovaurioita, lopeta heti Para‑Caps 500 mg kapseleiden käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Maksaan kohdistuvia haittoja saattaa ilmetä jopa ohjeen mukaisia parasetamoliannoksia käytettäessä, lyhyenkin hoitoajan jälkeen ja myös potilaille, joilla ei ole aikaisempaa maksan toimintahäiriötä.

Vain tilapäiseen ja lyhytaikaiseen käyttöön ilman lääkärin määräystä.

Lapset

Para‑Caps 500 mg kapseleita ei saa käyttää alle 25 kg painaville lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Para‑Caps 500 mg kapselit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Parasetamolilla tunnetaan yhteisvaikutuksia seuraavien lääkeaineiden kanssa:

 • probenesidi (kihtilääke) saattaa lisätä parasetamolin pitoisuutta elimistössä
 • metoklopramidi (pahoinvointi- ja vatsalääke) ja domperidoni (pahoinvointilääke) voivat nopeuttaa parasetamolin imeytymistä
 • fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä) saattavat vähentää parasetamolin pitoisuutta elimistössä
 • kolestyramiini (kolesterolilääke) saattaa vähentää parasetamolin imeytymistä
 • maksaa kuormittavat aineet, esim. alkoholi, barbituraatit (uni- ja epilepsialääkkeitä) ja tsidovudiini (HIV-infektiolääke), voivat lisätä parasetamolin haitallisuutta maksalle
 • kloramfenikolin (antibiootti) pitoisuus elimistössä saattaa muuttua parasetamolin vaikutuksesta.

Verenohennuslääkkeiden (antikoagulanttien) teho saattaa lisääntyä, jos parasetamolia käytetään pitkiä aikoja päivittäin. Jos käytät parasetamolia tilapäisesti suositusannoksilla, sillä ei pitäisi olla vaikutusta verenohennuslääkkeiden tehoon.

Muita parasetamolia sisältäviä lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tarvittaessa parasetamolia voi käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta lyhytaikaisesti ja mahdollisimman harvoin. Parasetamolia ei saa käyttää raskauden aikana pitkäaikaisesti, suurina annoksina eikä yhdessä muiden lääkevalmisteiden kanssa, sillä tämäntapaisen parasetamolin käytön turvallisuutta ei ole vahvistettu.

Parasetamoli erittyy rintamaitoon, mutta pitoisuudet ovat niin pieniä, että sillä ei ole todettu haitallisia vaikutuksia vastasyntyneisiin/imeväisiin käytettäessä annostusohjeiden mukaisia annoksia tilapäisesti. Parasetamolia voi käyttää imetyksen aikana, kun suositusannostusta ei ylitetä.

Parasetamolin ei tiedetä vaikuttavan hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Parasetamolilla ei ole vaikutusta ajokykyyn tai muihin tarkkuutta vaativiin tehtäviin.

Para‑Caps sisältää sorbitolia ja saattaa sisältää soijalesitiinijäämiä

Lääke sisältää sorbitolia (58,2 mg/kapseli) ja saattaa sisältää soijalesitiinijäämiä. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri‑intoleranssi tai jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Para‑Caps 500 mg kapseleita otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Juo vähintään lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat kapselin. Se helpottaa kapselin nielemistä. Ota kapseli pystyasennossa joko seisoen tai istuen. Kapselia ei saa pureskella.

Aikuiset ja yli 16‑vuotiaat nuoret (yli 50 kg)

Suositeltu annos on 1−2 kapselia (500−1 000 mg) suun kautta tarvittaessa 1−3 kertaa päivässä.

Korkeintaan 6 kapselia (3 000 mg) vuorokaudessa.

Käyttö lapsille (yli 25 kg)

Parasetamolin kerta‑ ja vuorokausiannos määritetään lapsilla painon mukaan. Lasten tavallinen kerta-annos on 15 mg/kg. Vuorokaudessa ei tule ylittää kokonaisannosta 45 mg/kg.

Suositeltu annos yli 25 kg painaville lapsille on 1 kapseli (500 mg) 1–3 kertaa päivässä.

Korkeintaan 3 kapselia (1 500 mg) vuorokaudessa.

Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta.

Jos otat enemmän Para‑Caps 500 mg kapseleita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Erityisen alttiita jopa kuolemaan johtavalle yliannostukselle ovat iäkkäät, nuoret lapset, maksasairaat, alkoholia jatkuvasti runsaasti käyttävät, pitkäaikaista ravitsemushäiriötä sairastavat ja tiettyjä lääkkeitä (fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini) käyttävät potilaat.

Ensiapuna tulee antaa lääkehiiltä.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin yliannostustapauksessa, vaikka vointisi olisi hyvä. Parasetamoli voi aiheuttaa viivästyneen, vakavan maksavaurion, jos kerralla otettu annos on huomattavan suuri tai jos selvästi suositeltuja suurempia annoksia on käytetty pitkään. Yliannostuksen aiheuttama maksavaurio on havaittavissa vasta 1−4 vuorokauden kuluttua annostelusta.

Jos unohdat ottaa Para‑Caps 500 mg kapseleita

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta‑annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tämä lääke voi joissakin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa henkeä uhkaavia haittavaikutuksia. Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia oireita:

 • Valkosolujen määrän vähenemisestä johtuva kuume ja merkittävä yleiskunnon heikkeneminen, paikalliset tulehdusoireet, kuten kipu nielussa/suussa tai virtsaamisongelmat.
 • Angioedeema, joka ilmenee esimerkiksi kasvojen tai kielen äkillisenä turvotuksena.
 • Henkeä uhkaavat yliherkkyysreaktiot (anafylaktinen sokki).
 • Hengenahdistus tai hengitysvaikeudet.
 • Voimakkaat allergiset reaktiot, esim. vaikeat ihon ja limakalvojen oireet.
 • Paheneva ihottuma, johon voi liittyä rakkuloita tai limakalvovaurioita.

Parasetamoli voi aiheuttaa myös seuraavia haittavaikutuksia

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

 • veriarvojen muutokset, anemia
 • allergiset reaktiot
 • ihon kutina, ihottuma, nokkosihottuma
 • päänsärky
 • vatsavaivat, ripuli, pahoinvointi, oksentelu
 • maksan toimintahäiriöt, maksakuolio
 • turvotus ja lämmönnousu.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestä tuhannesta):

 • liian alhainen verensokeri
 • maksavauriot
 • munuaisten toimintahäiriöt
 • toistuvasti samaan kohtaan ilmaantuva lääkeaineihottuma
 • limakalvovauriot.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‑ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Para‑Caps 500 mg kapseleiden säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Para‑Caps 500 mg kapselit sisältävät

 • Vaikuttava aine on parasetamoli, jota on 500 mg yhdessä kapselissa.
 • Muut aineet ovat:
  Kapselin sisältö: makrogoli 400, makrogoli 600, puhdistettu vesi, propyleeniglykoli, povidoni, piidioksidi.
  Kapselin kuori: liivate, sorbitoli (E420), puhdistettu vesi, glyseroli, titaanidioksidi (E171).

Saattaa sisältää soijalesitiinijäämiä.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pitkulainen, pehmeä liivatekapseli.

Pakkauskoot: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ja 30 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

5.7.2019