Osteoporoosi

milloin.jpg

Osteoporoosi - luuston salakavala sairaus

Osteoporoosi on luuston sairaus, jossa luun lujuuden heikentyminen altistaa luunmurtumille. Osteoporoosin vaikutus ihmisen elämänlaatuun on huomattava, mutta se havaitaan usein aivan liian myöhään. Siksi sekä taudin ennaltaehkäisy että sen hoito on äärimmäisen tärkeää.

Suomessa on arviolta noin 400 000 henkilöä, joilla luukudoksen määrä on merkittävästi alentunut. Vuosittain tapahtuu noin 30 000–40 000 luunmurtumaa, joissa osasyynä on luuston haurastuminen.

Jos ruokavalio sisältää niukasti kalsiumia, elimistö ryhtyy irrottamaan sitä luusta. Osteoporoosin riskitekijöitä ovat kalsiumin ja D-vitamiinin puute, vanhemmilla tai sisaruksilla todettu osteoporoosi, yli 65 vuoden ikä, alipaino, aikaiset vaihdevuodet, kuukautishäiriöt, vähäinen liikunta, tupakan ja alkoholin runsas käyttö, krooninen sairaus ja kortisonilääkitys. Erityisesti naisilla on riski sairastua osteoporoosiin.

Osteopenia on osteoporoosin esiaste

Osteoporoosin toteamiseen käytetään luuntiheysmittausta. Osteoporoosidiagnoosi tehdään, mikäli luun mineraalitiheys on alentunut 1–2,5 yksikön standardipoikkeaman verran. Tämä vastaa karkeasti laskien noin 30% alenemaa terveiden nuorten keskiarvosta. Jos alenema on pienempi, puhutaan osteopeniasta eli alentuneesta luun tiheydestä. Osteopenia ei ole sairaus, mutta mikäli luun tiheyden alenema pahenee, voi diagnoosi muuttua osteoporoosiksi. Osteopeniavaiheessa on vielä hyvä mahdollisuus ehkäistä osteoporoosia esimerkiksi nauttimalla D-vitaminoitua kalsiumlisää.

Huolehdi luustosi hyvinvoinnista

Kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti, liikunta ja tupakoinnin lopettaminen ovat osteoporoosin ehkäisyn ja hoidon perusta. Nämä perusasiat tulee hoitaa kuntoon ennen varsinaisen osteoporoosilääkityksen harkitsemista.

Liikunta lisää luun tiheyttä erityisesti nuoruusiässä. Luustoa vahvistava liikunta sisältää sopivasti iskuja ja tärähdyksiä. Hyviä luuliikuntalajeja ovat esimerkiksi kävely, sauvakävely ja juoksu, joissa kantaiskut vahvistavat alavartalon luustoa. Muita luustoa lujittavia lajeja ovat maila- ja pallopelit, jotka stimuloivat luun vahvistumista peliin kuuluvien äkkipysähdysten ja nopeiden lähtöjen ansiosta. Osteoporootikkojen liikunta on erilaista, sillä siinä on otettava huomioon kaatumisriski, joka on vauhdikkaissa lajeissa suuri. Esimerkiksi kuntosaliharjoittelu on osteoporootikolle erinomainen liikuntamuoto, sillä se vahvistaa lihaksia ja vaikuttaa myös luustoon. Rauhallisesti tehtävissä harjoituksissa kaatumisriski on pieni.

Lue myös:

Kalsium - luustosi tärkein rakennusaine

Lue lisää aiheesta Luustoliiton sivuilta.