Niska- ja hartiakivut

Yli 40 % suomalaisista yli 30-vuotiaista naisista ja miehistäkin lähes 30 % kärsii nivel- ja hartiakivuista joskus. Syy on lähes aina hyvänlaatuinen, lähinnä lihasjännityksestä johtuva kipu. Mutta joskus harvoin taustalla voi olla vakavampi sairaus, kuten esimerkiksi ydinjatkoksen ja selkäytimen puristuminen, niskanikamien välilevyn tyrä tai tulehduksellinen reumasairaus. Niskan piiskaniskuvamma taas on erityisen niskakivun syy, joka voi syntyä esimerkiksi peräänajossa, jossa pää retkahtaa nopeasti eteen. Tällaisen vamman aiheuttama kipu voi ilmetä päivien päästä itse tapahtumasta ja jäädä pahimmillaan pysyväksikin.

Yleisin niska- ja hartiakivun syy on kuitenkin niskan ja hartioiden lihasjännitys. Tällainen paikallinen niska-hartiakipu voidaan jakaa akuuttiin, eli äkilliseen ja krooniseen, eli pitkäaikaiseen kipuun. Aiheuttajina voivat olla psyykkiset tekijät, kuten stressi tai fyysiset tekijät, kuten hankalat asennot töissä tai harrastuksissa, Myös tupakointi ja ylipaino voivat herkistää kivulle. Lihasten ylikuormitus aiheuttaa kiputilan, jossa kipu on paikallista tai ulottuu päähän ja selkään. Hoidossa kiinnitetään huomiota ergonomiaan ja liikunnan tärkeyteen. Kipulääkkeitä voi käyttää harkiten ja lyhytaikaisesti. Myös lihasrelaksantti voi olla vaihtoehto, jos tulehduskipulääke ei auta tai sovi.

Milloin hoitoon

Akuutin niskakivun paranemisennuste on yleensä hyvä. Hellittämätön, rasitukseen liittymätön kipu saattaa olla merkki vakavammasta sairaudesta. Tällöin kipu usein pahenee levossa. Säteilevästä niskakivusta puhutaan, jos kipu aiheuttaa sormien puutumista tai muita kädessä havaittavia tunto-oireita. Lääkäriin onkin hakeuduttava nopeasti, mikäli kivun aiheuttaa niskavamma tai se aiheuttaa säteilyoireita yläraajoihin tai kipuun liittyy kuumetta ja oksentelua tai rintakipua. Muutoinkin, mikäli kipu ei liity rasitukseen, on syytä kääntyä lääkärin puoleen.

Lähteet:
Saarelma O. Niskakipu. Lääkärikirja Duodecim, 27.5.2013. www.terveyskirjasto.fi, haettu 05.08.2013.
Viikari-Juntura E. Niska-hartiakipu. Lääkärin käsikirja, 2.7.2013. www.terveysportti.fi, haettu 05.08.2013.
www.laakarilehti.fi/potilaan sivu / Niska- ja hartiakipu, haettu 05.08.2013
.