Käsikivut

Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet

Yläraajojen kiputilan aiheuttajana on yleensä joko vamma, tulehdus, hermopinne tai lihas- ja jänneperäinen kipu, harvemmin myös verenkierron ongelmasta aiheutuva kipu.

Liiallinen kuormitus, liikkeiden toistuvuus ja ranteiden taivutusasennot aiheuttavat käden kipeytymistä. Myös lukuisat yksilölliset tekijät, kuten ylipaino ja tupakointi vaikuttavat käsikipujen syntymiseen. Suurimmassa osassa tapauksista selkeää kivun aiheuttajaa ei löydy. Puhutaan epäspesifisestä kivun syystä. Tyypillisimpiä selkeitä eli spesifejä syitä ovat jännetupen tulehdus, tenniskyynärpää ja olkanivelen vaivat. Myös esimerkiksi kaularangan välilevyn pullistuma voi säteillä kipuna käteen.

Äkillisesti alkanut kipu paranee yleensä vähentämällä kuormitusta. Särkylääkettä voi tarvittaessa käyttää. Raajaa on hyvä lepuuttaa, apuna vaikka kantoside, mutta sitä ei saa pitää paikallaan muutamaa päivää kauemmin. Kantosidettä ei käytetä kyynärniveltä alempana olevien kipujen helpotuksessa.

Lääkärille on syytä lähteä, mikäli jotakin niveltä ei pysty lainkaan liikuttamaan, kipualue on turvonnut tai on kuumotusta tai sormet puutuvat.

Tulehdukset ja pinteet

Pitkään jatkunut rasitus tai äkillinen venytys voi laukaista jänteen tulehduksen. Jännetulehdus esiintyy yleensä kohdassa, jossa jänne kiinnittyy luuhun. Tyypillisiä yläraajan tulehduspaikkoja ovat olat ja sormen koukistajajänteen tupen tulehdus (napsusormi-oire).

Rannekanavaoireyhtymä puolestaan on keskihermon pinnetila, jossa oireena on peukalon, etu- ja keskisormen ja nimettömän puutuminen.

Lähteet:
Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet. Käypä hoito –suositus, 10.5.2013. www.kaypahoito.fi, haettu 22.5.2013.
Saarelma O. Tietoa potilaalle: Yläraajan kiputilat. Lääkärikirja Duodecim. 2.4.2013. www.terveysportti.fi, haettu 25.6.2013.