Laaja lasten D-vitamiinitutkimus käynnistyi


Helsingin yliopistossa ja HUSin Lastenklinikalla on aloitettu tutkimus D-vitamiinin vaikutuksesta lasten terveyteen. Tutkimus toteutetaan Kätilöopiston sairaalassa ja siihen pyritään saamaan noin tuhat vauvaa. Tällä hetkellä mukana on lastenlääkäri  Elisa Holmlund-Suilan mukaan noin 120 perhettä. ”Tutkimukseen otetaan mukaan terveitä täysiaikaisena syntyneitä lapsia, joiden syntymäpaino on normaali raskauden kestoon nähden. Äitien tulee olla kaukaasialaisia, eikä heillä saa olla säännöllistä lääkitystä käytössä”, kertoo Holmlund-Suila.

Tutkimuksessa selvitetään kahden eri suuruisen D-vitamiinilisän vaikutuksia lasten ja heidän luustonsa kasvuun ja kehitykseen sekä siihen miten lapset sairastavat infektioita ja allergioita.

Orion on yhteistyökumppanina mukana tutkimuksessa tarjoamalla D-vitamiinit maksutta tutkimuksessa oleville vauvoille.

Teksti: Suvi Huttunen

Kuva: iStockphoto