Itämeri on meidän hieno meremme, mielenrauhan antaja, ravinnon tarjoaja, väylä maailmalle ja maailmalta. Se merkinnee jotakin jokaiselle suomalaiselle.

Kaunis meremme on kuitenkin yksi maailman saastuneimmista meristä. Tänä vuonna ennennäkemättömän suuri joukko ihmisiä, yrityksiä ja muita organisaatioita on yhdistänyt voimansa Itämeren tilan parantamiseksi John Nurmisen Säätiön ja Moomin Charactersin #MEIDÄNMERI-kampanjassa.

Vuoden 2020 aikana Itämerelle tavoitellaan miljoonaa euroa. Orionin ja muiden yhteistyökumppaneiden tuella koossa oli kampanjan julkistusvaiheessa helmikuussa jo lähes neljännes summasta. Ja tosiaan, 75 vuottaan juhlivat Muumit ovat menossa tiiviisti mukana.

Myös jokainen Orionin asiakas voi helposti osallistua #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Tämänvuotisessa keräilykampanjassa voit tuotelahjan sijaan valita aineettoman lahjan, jolla Itämerestä saa pois 40 kiloa sinilevää.

Valitsemalla Orionin keräilykampanjan aineettoman lahjan voit kustantaa 40 sinileväkilon poistamisen Itämerestä. 

Itämeressä näkyy jo pientä parannusta

John Nurmisen Säätiö on tehnyt arvokasta työtä Itämeren pelastamiseksi jo vuodesta 1992. Orion on ollut säätiön pääyhteistyökumppanina vuodesta 2018 ja lahjoittaa Itämeren suojelulle tänä vuonna 48 000 euroa. Tuki ohjataan juuri #MEIDÄNMERI-kampanjaan.

”Työ Itämeren hyväksi on meille läheistä ja luontevaa. Me toimimme kaikissa Itämeren rannikkovaltioissa, ja ympäristön hyvinvointi on arvoissamme korkealla”, sanoo Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen, joka on omassa veneilyharrastuksessaan huomannut ilokseen pientä paranemista Itämeren tilassa.

John Nurmisen Säätiöllä on tänä vuonna kaksi uutta aloitetta. Ensimmäinen hanke liittyy lannoitelastauksiin satamissa ja lannoitetta kuljettavien laivojen pesuvesiin. Tämä on Itämerta kuormittava kokonaisuus, johon ei tähän asti ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Toisessa hankkeessa tallennetaan Itämeren kulttuuriperintöä. Suomalaisten muistoja merestä kerätään kevään 2020 aikana ja julkistetaan suuressa näyttelyssä Itämeripäivänä 27. elokuuta.

Ympäristön lääkejäämät tulevat monesta lähteestä

Orionin oma erityiskulma ympäristön ja meren hyvinvointiin on lääkejäämien hallinta. Ihmisen toimista jää aina jälki, niin myös välttämättä tarvitsemistamme ja syömistämme lääkkeistä. Ympäristöön kulkeutuvat lääkejäämät päätyvät suurelta osin vesistöön.

Arvioiden mukaan luontoon kulkeutuvista lääkejäämistä 88 prosenttia on peräisin lääkkeiden käytöstä, 10 prosenttia vanhentuneiden ja ylijääneiden lääkkeiden väärin hävittämisestä ja 2 prosenttia tuotannosta.

Suorimmin Orion voi näistä vaikuttaa lääkkeiden tuotantoon. Yhtiö onkin jo vuosia tehnyt ympäristön suojelemiseksi enemmän kuin laki vaatii lääketuotteiden koko elinkaarella.

”Ympäristön tilasta huolehtiminen on meille jatkuva prosessi ja vaatii konkreettisia tekoja. Itämeren hyväksi tehtävät lahjoitukset ja #MEIDÄNMERI-tyyppiset kampanjat täydentävät hienosti tätä kokonaisuutta”, sanoo Head of Corporate Responsibility Noora Paronen.

Orion kesytti lääketuotannon jätevedet

Orionin ympäristöajattelu näkyy tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa: tuotekehityksessä ympäristöriskiarvioineen, raaka-aineiden hankinnassa, valmistuksessa, pakkauksissa ja terveydenhuollon ammattilaisten opastuksessa sekä kuluttajavalistuksessa esimerkiksi lääkkeiden hävittämisen suhteen.

Ehkä suurimmat ponnistuksensa Orion on yli kymmenen vuoden ajan keskittänyt tuotantonsa jätevesien hallintaan. Yhtiö onkin saanut pudotetuksi vesistöihin kulkeutuvat lääkejäämäpäästöt minimiin. Suurin osa jätevesistä ohjataan riskiperusteisesti haihdutukseen ja jäämät poltetaan, jolloin lääkejäämät saadaan tuhoutumaan kokonaan.

Orion on asettanut itselleen myös erityiset ilmastotavoitteet. Paronen nostaa esiin erityisesti yhden askelen: ”Vuonna 2019 teimme päätöksen siirtyä käyttämään sataprosenttisesti vihreää, tuulivoimalla tuotettua sähköä. Tämä vastaa noin 40 prosenttia Orionin energiankulutuksesta.”

Hävitä lääkkeet aina viemällä ne apteekkiin

Suurin osa ympäristön lääkejäämistä syntyy siis lääkkeiden käytöstä. Tähän osuuteen on hankala vaikuttaa, sillä lääkkeet ovat välttämättömiä ja tehoavat vain käytettyinä. Suihkuvesien ja muun muassa virtsan mukana lääkejäämiä päätyy väistämättä viemäreihin. Me jokainen voimme kuitenkin auttaa ympäristöä käyttämällä lääkkeitä tarkasti ohjeiden mukaan.

Ennen kaikkea voimme vaikuttaa siihen lääkejäämien kymmeneen prosenttiin, joka aiheutuu lääkkeiden hävittämisestä.

Helpoin nyrkkisääntö on: Kaikki ylijääneet tai vanhentuneet lääkkeet tulee toimittaa mihin tahansa apteekkiin. Niin myös pakkaukset, joissa on lääkejäämiä. Koskaan lääkkeitä ei saa heittää jätteiden joukkoon tai kaataa viemäriin.

”Tätä sääntöä noudattamalla voimme tehdä jo paljon vesistöjemme ja muun ympäristömme hyväksi”, Noora Paronen painottaa.

Kun vielä ostamme vain ne lääkkeet, joita oikeasti tarvitsemme emmekä valitse ylisuuria pakkauskokoja, olemme kuluttajina varsin pitkällä.

Teksti: Diana Törnroos