Tulokset ovat Valittujen Palojen vuosittain tehtävästä Luotetuin Merkki -tutkimuksesta, joka toteutettiin nyt 21. kerran. Suomalaisten luottamus palkittuihin merkkeihin on ollut vahvaa ja tasaista. Multivita voitti oman sarjansa nyt viidettä vuotta peräkkäin, ja Burana on ollut kärjessä vakaasti: voitto oli jo 21.

Alle 50-vuotiaat luottavat Buranaan ja Multivitaan

Burana sai 43 prosenttia kategoriansa maininnoista. Eroa toiseksi tulleeseen merkkiin oli 16 prosenttia. Suurinta luottamus Buranaa kohtaan oli alle 50-vuotiailla vastaaajilla, heistä 47 prosenttia nimesi Buranan eniten luottamakseen särkylääkemerkiksi. Myös miesten luottamus Buranaa kohtaan on korkealla, heistä 46 prosenttia nimesi merkin.

Multivita sai omassa kategoriassaan 12 prosenttia maininnoista. Miesten ja alle 50-vuotiaiden vastaajien joukossa luottamus merkkiin oli vahvimmillaan. Naisista ja alle 50-vuotiaista 15 prosenttia nimesi Multivitan eniten luottamakseen vitamiinivalmistemerkiksi.

Histec luotetuin allergialääkemerkki

Suomen luotetuin allergialääkemerkki valittiin nyt toisen kerran. Histec vei voiton saaden 30 prosenttia kategorian maininnoista. Äänimäärä kasvoi kuudella prosentilla vuoden takaisesta tutkimuksesta.

Naisvastaajien luottamus Histeciä kohtaan oli miesvastaajia suurempaa. Naisista 34 prosenttia nimesi merkin, kun miehistä vastaavaasti 25 prosenttia. Erityisen korkeaa luottamus oli alle 50-vuotiaiden joukossa, heistä 38 prosenttia nimesi Histecin.

Suomen luotetuimmat valittiin nyt 21. kerran

Vastaajat nimesivät ensin merkin, jota he pitivät luotettavimpana kysytyssä kategoriassa. Sen jälkeen he arvioivat viiden ominaisuuden – laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen – sopimista tähän merkkiin. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

Tutkimus toteutettiin nettikyselynä. Vastaajia oli 2072. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.