Tulokset ovat Valittujen Palojen vuosittain tehtävästä Luotetuin Merkki -tutkimuksesta, joka toteutettiin nyt 20. kerran.

Suomalaisten luottamus palkittuihin merkkeihin on vahvaa ja tasaista. Multivita voitti oman sarjansa nyt neljättä vuotta peräkkäin, ja Burana on ollut kärjessä vakaasti: voitto oli jo kahdeskymmenes.

Lapsiperheet luottavat Buranaan, naiset ja alle 50-vuotiaat Multivitaan

Burana sai peräti 45 prosenttia kategoriansa maininnoista. Eroa toiseksi tulleeseen merkkiin oli 22 prosenttiyksikköä. Suurinta luottamus Buranaa kohtaan oli lapsiperheissä. Vastaajista, joiden taloudessa on alle 16-vuotiaita lapsia, 55 prosenttia nimesi merkin luotetuimmaksi. Myös alle 50-vuotiaden ja miesten joukossa luottamus Buranaa kohtaan on korkeaa. Alle 50-vuotiaista merkin nimesi 50 prosenttia ja miesvastaajista 49 prosenttia. 

Multivita sai omassa kategoriassaan 13 prosenttia maininnoista. Naisten ja alle 50-vuotiaiden vastaajien joukossa luottamus merkkiin oli vahvimmillaan. Naisista 16 prosenttia ja alle 50-vuotiaista 15 prosenttia nimesi Multivitan eniten luottamakseen vitamiinivalmistemerkiksi.

Histec luotetuin allergialääkemerkki

Suomen luotetuin allergialääkemerkki valittiin nyt ensimmäistä kertaa. Histec vei voiton saaden 24 prosenttia kategorian maininnoista.

Naisvastaajien luottamus Histeciä kohtaan oli miesvastaajia suurempaa. Naisista 27 prosenttia nimesi merkin, kun miehistä vastaavaasti 18 prosenttia.

Suomen luotetuimmat valittiin nyt 20.kerran

Vastaajat nimesivät ensin merkin, jota he pitivät luotettavimpana kysytyssä kategoriassa. Sen jälkeen he arvioivat viiden ominaisuuden – laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen – sopimista tähän merkkiin. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

Tutkimus toteutettiin nettikyselynä. Vastaajia oli 2 124. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.