Varfariinia käyttävän potilaan uusi omahoito

Osa varfariinia käyttävistä potilaista voi nyt annostella lääkkeensä entistä itsenäisemmin. Tämä voi parantaa hoidon onnistumista ja sitä kautta vähentää laboratoriokokeiden tarvetta.

Uudessa omahoidossa varfariini-verenohennuslääkettä syövien potilaiden ei tarvitse enää soittaa INR-verikokeensa tuloksista terveyskeskukseen, vaan he voivat saada tulokset tekstiviestillä, internetin kautta tai kirjeitse.

Mikäli veriarvot vaativat alle 10 prosentin muutoksen varfariinin viikkoannokseen, potilas voi laskea itse tarvittavan muutoksen. Jos muutos on suurempi, potilas ottaa yhteyttä hoitajaan tai lääkäriin, joka laskee uuden annostelun. Useimmilla varfariinia käyttävillä potilailla veriarvot pysyvät samoina vuodesta toiseen eikä lääkitystä tarvitse muuttaa.

Omahoitoon siirtymiselle on ehdot

Potilaat osallistuvat ennen omahoitoon siirtymistä ryhmäopetukseen, jossa opetetaan laskukaava annostuksen muuttamiseen sekä kerrotaan ruokavalion ja muiden elämäntapojen merkityksestä veren hyytymisessä. Kurssin päätteeksi potilas suorittaa antikoagulaatioajokortin.

Omahoidon edellytyksenä on INR-arvojen pysyminen tavoitetasolla, säännölliset kontrollit ja saatujen ohjeiden noudattaminen. Omahoidon aloituksesta päättää aina lääkäri. Alkoholi- tai muistiongelmat ovat este omahoidolle.

Varfariini ja omahoito: hyviä hoitotuloksia

Varfariinia käyttävien potilaiden omahoito on jo käytössä ainakin Helsingissä, Vantaalla ja Etelä-Karjalassa, ja tulokset ovat olleet hyviä. Kontrollivälejä on joissain tapauksissa pystytty vähentämään ja veriarvot (INR-tasot) ovat pysyneet yhtä hyvinä kuin lääkärin seurannassa.

Jokainen varfariinia käyttävä potilas käy verikokeissa 4-6 viikon välein, ja esimerkiksi Helsingissä INR tutkitaan noin 140 000 kertaa vuodessa. Kun puhelinsoitot terveyskeskuksiin ovat vähentyneet, myös hoitaja on ollut helpompi tavoittaa.

Teksti: Suvi Huttunen

 Lue myös Varfariinia käyttävän potilaan ruokavalio