Tiedoksi Devisol-valmisteen käyttäjille

Ylen Akuutti-ohjelmassa 24.10.2012 esillä olleiden D-vitamiinivalmisteiden pitoisuusmääritysten tulosten pohjalta olemme saaneet tiedusteluja koskien Devisol-valmistettamme.

Olemme tarkastaneet omat tietomme ja hyväksytyssä laboratoriossa tehdyt erilliset analyysitulokset kyseisestä valmisteesta. Näiden perusteella Devisol-valmisteet täyttävät laatuvaatimukset.

Esimerkkinä Devisol 20 mikrog tabletin pitoisuusmääritystulos 27.6.2012 Eurofins –laboratoriossa: tuloksena oli 21,1 mikrogrammaa/tabletti.

Yllättävä löydös Itä-Suomen Yliopiston laboratorion mittauksissa on otettu tarkastelun kohteeksi.

Voitte jatkaa Devisolin käyttöä tavalliseen tapaan.

Orion Oyj Orion Pharma

Paula Rytilä
lääketieteellinen johtaja

Devisol analyysitaulukko