Säilytä lääkkeet oikein

- Oikein varastoituna lääkkeet säilyvät koko niiden kelpoisuusajan.

- Tarkista aina pakkauksesta, vaatiiko lääke jääkaappisäilytystä. Tavallisin säilytyslämpötila on huoneenlämpö, +15-25 celsiusastetta

- Säilytä lääkkeet alkuperäisissä pakkauksissa, lasten ulottumattomissa ja mielellään lukkojen takana

- Tarkasta lääkkeiden viimeiset käyttöpäivämäärät kahdesti vuodessa

- Vie vanhentuneet lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi

- Mökillä talven yli säilytetty lääke on voinut kokea suuriakin lämpötilavaihteluita, eikä viimeinen käyttöpäivä enää päde.

Lähde: Itsehoitoapteekki/kesä 2011