Saatko kaikki tarvittavat vitamiinit ruoasta?

Totta on, että tarvitsemme vitamiineja ja hivenaineita joka päivä. Totta on myös se, että suurinta osaa tarvittavista suojaravinteista elimistö ei pysty itse valmistamaan, vaan niitä pitää saada päivittäin joko ruoasta tai muista lähteistä. Yhtä mieltä ollaan myös siitä, että monipuolinen ja terveellinen ruokavalio on suositeltavin vitamiinien ja hivenaineiden lähde. 

Kansanterveyslaitoksen Finravinto-tutkimukset ovat vuodesta 1982 lähtien seuranneet suomalaisen aikuisväestön ruoankäyttöä ja ravinnonsaantia osana kansallista FINRISKI-tutkimusta. Tutkimus toteutetaan viiden vuoden välein ja viimeisin raportti on vuodelta 2007. Uutta raporttia odotellaan siis julkaistavaksi jo tänä vuonna.

Vuoden 2002 teemaksi nousi perinteisen ateriointimallin pirstoutuminen; raportin mukaan aikuisväestön ruokailu oli yhtä välipalaa pitkin päivää. Ateriointi on muuttunut yhä enemmän välipalapainotteiseksi ja samalla lämpimän ruoan osuus päivittäisenä energianlähteenä on laskenut. Noin kolmannes päivittäisestä energiansaannista tulee välipaloista. Keski-ikäisten ja sitä vanhempien naisten ruokavalio on edelleen ravitsemuksellisesti Suomen laadukkain. Viimeisin, vuonna 2007 julkaistu Finravinto-tutkimus toistaa samaa välipalapainotteisuuden nousua.

Energiansaantiin suhteutettu kasvisten ja hedelmien kulutus oli naisilla merkitsevästi suurempi kuin miehillä. Finravinto 2007 -tutkimuksen mukaan suomalaisten aikuisten ravintotottumukset ovat kehittyneet pääosin myönteiseen suuntaan.

Kehitettävääkin on; A-vitamiinin, D-vitamiinin, folaatin, tiamiinin, riboflaviinin ja raudan (naisilla) seka energiaan suhteutetun kuidun saanti oli osalla väestöstä niukkaa.  Tiamiinin, riboflaviinin, B12-vitamiinin, C-vitamiinin ja D-vitamiinin saanti nousi huomattavasti, kun myös saanti ravintoainevalmisteista otettiin huomioon. Ravintolisillä voidaan siis katsoa olevan merkittävä ja tärkeä osa suomalaisten päivittäisen ravitsemuksen täydentäjänä.

Miehistä 33 % ja naisista 52 % käytti jotakin ravintoainevalmistetta. Yleisimmin käytettyjä ravintoainevalmisteita olivat sekä miehillä että naisilla vitamiini- ja kivennaisaineiden yhdistelmävalmisteet sekä rasvahappovalmisteet.

Orion Pharma on tutkinut suomalaisten monivitamiinien käyttöä vuonna 2009 toteutetussa kuluttajatutkimuksessa, johon osallistui 1082 suomalaista kuluttajaa. Tutkimuksen mukaan suurimmat syyt monivitamiinivalmisteen käyttöön olivat:
1) Jaksaminen/piristyminen
2) Riittävän päivittäisen vitamiinimäärän varmistaminen
3) Itsensä väsyneeksi tunteminen

Suurin osa tutkituista ilmoitti käyttäneensä monivitamiinivalmisteita pääosin sesonki –ja kuuriluonteisesti ja yllämainitut syyt monivitamiinivalmisteiden käyttöön tukevat tätä. Laadukkaissa, tunnettujen markkinoijien tarjoamissa monivitamiinivalmisteissa vitamiini –ja kivennäisainepitoisuudet ovat suosituksen mukaisia. Niitä on turvallista suositella apteekkiin hakeutuvalle kadonneen elinvoiman metsästäjälle!

Monet tekijät nostavat päivittäistä suojaravinteiden tarvetta

Meitä suomalaisia piinaa kiire ja se on yksi tasapainoista, säännöllistä ja monipuolista ravitsemusta häiritsevä tekijä yli muiden. Kiireen lisääntyminen vaikuttaa välipalamaisen ravitsemuksen suosion kasvuun; lämpimän, monipuolisen aterian valmistaminen vie minuuttien sijaan kymmeniä minuutteja, mutta jogurtin tai välipalapatukan nappaa suuhunsa nopeasti ja taas matka jatkuu. Maha täyttyy, aivojen lähettämät nälkäviestit sammuvat mutta saako elimistö näin kaikki tarvitsemansa monipuoliset vitamiinit ja kivennäisaineet?

Epäsäännöllisen ruokailun ohella muutkin tekijät vaikuttavat vitamiinien ja kivennäisaineiden tarpeeseen. Hyvästäkin ravitsemustietämyksestä riippumatta aina ei ole mahdollista saada riittävää määrää tarvittavia vitamiineja ja hivenaineita pelkästään ravinnosta. Esimerkiksi erilaiset sairaudet, allergiat, stressi, raskausaika, rankka fyysinen harjoittelu, yksipuolinen ravitsemus tai kiireinen elämäntyyli saattavat nostaa elimistön suojaravinteiden tarvetta. Niistä johtuvat seikat voivat estää nauttimasta säännöllisesti riittävän monipuolisesta ruokavaliosta.

Multivita-tuoteperheen laadukkaat vitamiini- ja hivenainevalmisteet perustavat uusimpiin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin ja sopivat tarvittaessa täydentämään koko perheen ruokavaliota. Multivita tuotesarjasta löytyy kattava valikoima monivitamiinivalmisteita perheen pienimmistä suvun vanhimpaan, C- ja B-vitamiinivalmisteita sekä kala – ja kasviperäisiä omegavalmisteita.