Orionille yhteiskuntavastuullisuus tarkoittaa tekoja

Yhteiskuntavastuullisuus tarkoittaa Orionille tekoja, ei vain kauniita sanoja hyvän asian puolesta. Orionissa kestävä kehitys merkitsee sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötekijöiden tasapainoista huomioimista.

Potilasturvallisuus on yritysvastuullisuutemme ja toimintatapamme kulmakivi. Tärkein vastuumme on vastuu tuotteesta ja sen turvallisuudesta käyttäjälleen.Elinkaari-ajattelu tarkoittaa tuotteiden laadunvalvontatyötä, joka yltää tutkimus- ja kehitysvaiheesta aina tuotteen käyttöön ja valmisteen hävitykseen asti. Esimerkiksi tuotteista aiheutuvan jätemäärän minimointia edistetään mm. pakkaussuunnittelulla.

Liiketoiminnan vastuullisuus merkitsee sitä, että toimintaamme ohjaa etiikka ja vastuulliset toimintatavat. Uskomme, että vastuulliset toimintatavat auttavat saavuttamaan positiivisia vaikutuksia liiketoiminnassa ja vähentävät toiminnan riskejä. Finanssi näkökulmasta tarkasteltuna olemme jatkuvasti olleet parhaiden suomalaisten pörssiyhtiöiden joukossa. Vakaa talouskehitys on taannut yritysverojen maksamisen ajallaan ja säännöllisesti sekä mahdollistanut toimimisen työllistäjänä. Suomessa työllistämme yli 2700 henkilöä.

Ympäristövaikutusten osalta Orion on jopa edellä asettamastaan tavoitteestaan. Esimerkiksi vuodelle 2025 asetetusta tavoitteesta energiansäästössä noin kolmasosa saavutettiin jo vuonna 2017. Viime vuonna saavutettiin merkittäviä edistysaskeleita myös jätevesien hallinnassa ja lääkejäämäpäästöjen vähentämisessä. Suurin osa vaikuttavia lääkeaineita sisältävistä jätevesistä kerätään ja ohjataan poltettavaksi, jolloin jäämät tuhoutuvat 100 %:sti.

Orion haluaa tehdä ympäristönsuojelun hyväksi enemmän kuin lain vaatimat toimet. Vuonna 2018 Orion on aloittanut pääyhteistyökumppanina John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri-hankkeissa. ”Haluamme olla mukana tekemässä vaikuttavaa työtä Itämeren hyväksi ja tämä on meille luonteva kohde, sillä meillä on omaa toimintaa kaikissa Itämerta ympäröivissä maissa", toteaa toimitusjohtaja Timo Lappalainen.

Orionin pyrkimyksenä on jatkuvasti parantaa toimintaa kestävän kehityksen alueella. Osana tätä toimintaa Orion julkaisee yritysvastuuraportin vuosittain.

 Orion Group Sustainability Report 2017 löytyy kokonaisuudessaan: https://www.orion.fi/konserni/vastuullisuus/vastuuraporttimme/vastuuraportti-2017/

Lue lisää Itämeren suojelusta: johnnurmisensaatio.fi

 

Orion Group Sustainability Report 2017 pohjalta koonnut Satu Salmelin-Tikkala