Orion tukee omaishoitajia

Orion ja Omaishoitajat ja läheiset liitto tekevät seuraavat 2,5 vuotta yhteistyötä omaishoitajien aseman parantamiseksi. Vuosille 2015−2017 sovitun yhteistyön teemoja ovat omaishoidon tulevaisuus ja vaikutukset yhteiskuntaan, omaishoitoa tukevien verkostojen luominen ja omaishoitajuuden monimuotoisuuden ymmärryksen lisääminen.  ”Suomi ei tule toimeen ilman omaishoitajia, eikä tilanne ole parantumassa. Orion on ollut rakentamassa suomalaisten hyvinvointia lähes sata vuotta, ja tämä yhteistyö tukee Orionin arvoja ja missiota ’hyvinvointia rakentamassa’”, toteaa Orionin viestintäjohtaja Terhi Ormio.
 
Suomessa on arviolta noin 350 000 omaishoitajaa, joista 60 000 tekee raskasta ja vaativaa omaishoitoa. Vain 43 000 on tehnyt kunnan kanssa sopimuksen omaishoidosta ja saa työstään pientä palkkaa. Tampereen yliopistossa vuonna 2014 tehdyn väitöstutkimuksen mukaan omaisten apu ikääntyneiden hoidossa säästää vuosittain 2,8 miljardia euroa.

Yhteistyö Omaishoitajat ja läheiset -liiton kanssa on luonteva tapa herättää keskustelua tulevaisuuden omaishoitajuudesta ja sen roolista yhteiskunnassa. Yhteisellä viestintä- ja vaikuttamistyöllä pyritään pitkäaikaisiin parannuksiin omaishoitajien- ja hoidettavien tilanteeseen. Keskusteluun toivotaan mukaan myös mahdollisimman monia muita tahoja.