Multivita on Suomen luotetuin vitamiinivalmistemerkki

Multivita on valittu Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi vitamiinivalmistemerkiksi.

Omassa kategoriassaan Multivita sai 14 % maininnoista. Edellisen vuoden tutkimuksesta sen saama ääniosuus kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä. Erityisen suurta luottamus Multivitaan on niiden vastaajien joukossa, joiden taloudessa on alle 16-vuotiaita lapsia (27 %) ja alle 50-vuotiaiden joukossa (22 %).

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin, onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

Multivita sai kategoriansa korkeimmat arviot valitsijoiltaan laadusta (4.38), kuluttajien tarpeiden ymmärtämisestä (4.25) ja eettisestä vastuullisuudesta (3.70).

Vuosittainen tutkimus toteutettiin Suomessa nyt seitsemännentoista kerran. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 1 896. Otos poimittiin Valittujen Palojen asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 44 eri tuoteryhmässä.