Kuiduilla lisää elinvuosia

Ruoasta saatavat kuidut on toistuvasti osoitettu terveellisiksi. Kuidut on myös liitetty monien kroonisten sairauksien ehkäisyyn. Alkukesällä julkaistu eurooppalaistutkimus vahvistaa niäitä havaintoja entisestään. Tutkimus osoittaa, että runsaan kuidun saanti saattaa lisätä elinvuosia.

Yli 400 000 aikuisen eurooppalaisen aineistoon perustuvassa tutkimuksesa kävi ilmi, että kuidut pienensivät kuoleman riskiä. Kolmentoista vuoden seurannan aikana riski kuolla oli selvästi pienempi, jos henkilö sai ruoastaan paljon kuituja kuin jos niiden saanti oli vähäistä. Erityisesti viljojen ja kasvisten kuidut todettiin hyödyllisiksi.

Runsas kuidun saanti oli yhteydessä etenkin verenkiertoelinten sairauksista sekä tulehduksellisista ja ruoansulatus- ja hengityselinten sairauksista johtuvien kuolemien vähentymiseen tai lykkääntymiseen. Myös tupakointiin liittyvistä syövistä johtuvat kuolemat näyttivät vähentyvän tai lykkääntyvän.

Paljon kuituja ruoastaan saavat syövät runsaasti kasviksia ja hedelmiä, joten osa kuituun liitetyistä hyödyistä todennäköisesti johtuu yleisemminkin terveellisestä ruokavaliosta ja elintavoista. Tutkimus julkaistuun American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim