Hyvää naistenpäivää!

Kansainvälinen naistenpäivä on yli satavuotias perinne. Ensimmäisen kerran päivää vietettiin Itävallassa, Tanskassa, Saksassa ja Sveitsissä. Kansainvälisenä naisten vuonna 1975 YK ryhtyi viettämään kansainvälistä naistenpäivää 8.3.   Suomessa päivä merkittiin kalenteriin vuonna 1990. Naistenpäivänä kiinnitetään huomiota tasa-arvoon ja naisten oikeuksien toteutumiseen maailmanlaajuisesti. Poliittisten tarkoitusten ohella päivästä on tullut myös hemmottelupäivä.

Suomessa naisten tasa-arvon saavutuksia ovat mm.
- naisten äänioikeus (1906)
- periaate samapalkkaisuudesta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla (1962)
- laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986)
- avioliitossa tapahtuvan raiskauksen kriminalisointi (1994)
- ensimmäinen naispresidentti (2000)