Itsehoitoapteekista etsitään tuotetietoa

Itsehoitoapteekissa toteutettiin kyselytutkimus syyskuussa 2016, jolla kartoitettiin kuluttajien mielipiteitä verkkosivusta. Tutkimustulosten avulla Itsehoitoapteekkia kehitetään vastaamaan paremmin kävijöiden toiveita.

 Kyselyyn osallistui 1908 vastaajaa, joista 88 % oli naisia. Aktiivisin ikäryhmä oli 36-55 –vuotiaat ja vajaa puolet vastaajista asui alle 50 000 asukkaan paikkakunnalla. 90 % vastaajista oli käynyt Itsehoitoapteekissa aikaisemmin.

Mitä tietoa Itsehoitoapteekista haettiin?

Suurin osa vastaajista (55 %) oli tullut sivulle osallistuakseen kilpailuun. Orionin tuotetietoa haki 50 % vastaajista, vinkkejä hyvinvointiin 27 % ja artikkeleita 18 %. Kaikista vastaajista 64 % oli löytänyt hakemansa tiedon nopeasti ja 22 % hetken etsimisen jälkeen. 1 % ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa lainkaan ja 12 % kaikista vastaajista ei ollut hakenut mitään erityistä sivuilta.

Itsehoitoapteekissa esitellään myös verkkoapteekkien kampanjoita ja vastaajista 67 % oli tutustunut kampanjoihin. 28 % oli hyödyntänyt tarjouksia ja 42 % harkinnut, mutta ei ollut vielä ostanut.

Mitä Itsehoitoapteekkiin toivottiin lisää?

Itsehoitoapteekin nykyiseen sisältöön oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta toiveita tuli muun muassa erilaisista terapia-alueita koskevista artikkeleista ja tutkimustuloksista. Myös kilpailuja toivottiin lisää sekä tietoa apteekissa olevista kampanjoista. Yleisesti ottaen Itsehoitoapteekkia pidettiin hyödyllisenä ja helppokäyttöisenä.

Osa vastanneista luuli, että Itsehoitoapteekista voi ostaa apteekkituotteita. Itsehoitoapteekki ei siis ole verkkokauppa, vaan sieltä saa tietoa Orionin itsehoitotuotteista. Orionin tuotteita on saatavilla apteekeista kautta maan sekä verkkoapteekeista. Verkkoapteekkien kampanjoita Orionin tuotteista on nähtävillä Itsehoitoapteekista ja sitä kautta voi tehdä ostoksia. Tuotteet toimittaa verkkoapteekki ja tilauksiin liittyvät asiat hoidetaan ko. verkkoapteekin kanssa.