Istumatyö tekee kipuherkäksi

Erilaiset kivut ovat yleisin syy hakeutua lääkäriin. Lääketieteen lisensiaatti Claudio Kytölä on työskennellyt yleislääkärinä perusterveydenhuollossa sekä Itä-Suomessa että pääkaupunkiseudulla ja huomannut, että ihmiset sietävät kipua kovin eri tavoin. "Ero on huomattava. Itä-Suomessa on vielä ihmisiä, joiden elimistö on karaistunut fyysisen työn kautta kipujen sietoon. Heidän suhtautumisensa kipuun on maanläheisempää ja vähemmän medikalisoitunutta kuin eteläsuomalaisilla", Claudio Kytölä vertaa.

Fyysistä työtä tekevällä kudosten korjausmekanismit ovat Kytölän mukaan muita nopeampia, eli fyysistä kuormitusta sietämään oppineella palautuminen on nopeampaa. Sen sijaan istumatyöläisellä kivusta palautuminen on hidasta, ja siksi lääkärin arvio halutaan pienistäkin vaivoista. Kipu voi olla niin medikalisoitunutta, että lääkäri kokee välillä olevansa reseptikone. "Staattinen työ johtaa helposti kipuherkkyyteen, jos ihminen ei liiku eikä rasita itseään fyysisesti. Monia helpottaa jo tieto, että vaiva on vaaraton eikä tutkimuksia tarvita."

Teksti: Emmi Oksanen ja Ritva-Liisa Sannemann