Burana on jälleen Suomen luotetuin särkylääkemerkki

Burana on valittu Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi särkylääkemerkiksi jo kahdennentoista kerran. Omassa kategoriassaan Burana sai Suomessa 48 % maininnoista. Tutkimuksen mukaan Buranaan luottavat erityisen paljon miehet (53 %) ja alle 50-vuotiaat vastaajat (55 %):

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet avoimella kysymyksellä omasta mielestään luotetuimman tuotemerkin, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Burana sai korkeat arviot laadusta (4.39) sekä vahvasta tuotekuvastaan (4.51).

Kahdettatoista kertaa toteutettu tutkimus on yksi suurimmista Euroopassa tehtävistä kuluttajatutkimuksista. Mukana oli 15 maata ja vastaajia yhteensä 27 468. Suomessa kyselyyn vastasi 1 998 Valitut Palat -lehden tilaajaa. Tulokset painotetaan iän (20 + vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimella kysymyksellä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 37 eri tuoteryhmässä, joista yksi oli särkylääkemerkki. Tutkimus tehtiin Suomessa nyt toista kertaa nettikyselynä, aiempina vuosina menetelmänä on ollut kirjekysely.