Astman hoitosuositus päivittyy

Astmaepäilyssä ja taudin seurannassa on tärkeää panna painoa huolelliseen diagnoosiin, oikeaan lääkkeenottotekniikkaan ja säännöllisiin potilaskäynteihin, sanoo erikoislääkäri Lauri Lehtimäki TAYSista. Astman Käypä hoito -suosituksen on määrä valmistua lähiaikoina. Lehtimäen mukaan sen tärkeimmät päivitykset tulevat koskemaan astmadiagnostiikan laatua, tarkennusta taudin lääkehoitoon sekä astmaseurannan säännöllisyyttä. "Tärkeimmät työkalut astman diagnosoinnissa ovat edelleen PEF-seuranta ja spirometria. Nyt niiden laatuun halutaan kiinnittää erityistä huomiota."

Astman vaikeusasteiden määrittelykriteereistä luovutaan uudessa Käypä hoito -suosituksessa. Tärkeämpää kuin se, onko astma lievä, keskivaikea vaiko vaikea, on se, onko tauti hallinnassa. "Aina tähdätään oireettomuuteen. Potilasta voi kannustaa esimerkiksi ennen seurantakäyntiä pitämään oirepäiväkirjaa. Inhaloitavan kortisonilääkkeen oikeaa ottotekniikkaa olisi jaksettava korostaa."

Teksti: Essi Kähkönen